Lokal udviklingsplan

Nu-situation

Nuværende sports- og idrætsforeninger er selvstændige foreninger med egne strukturer og årelange traditioner for gennemførelse af aktiviteter mv., der findes ingen større tradition for samarbejde mellem foreningerne omkring sportslige aktiviteter og større arrangementer. Nye skolestrukturer og længere undervisningsdage gør det svært at tiltrække de børn og unge til de traditionelle holdsporter, da der sjældent er nok til at danne et lokalt hold. Der tilbydes ikke tværgående medlemskaber eller lignende for at få flere med i de lokale foreninger. Rekruttering af voksne til bestyrelser og frivilligt arbejde bliver også sværere.

Ønsket tilstand indenfor en tidshorisont på 5 år

En samlet idrætsforening ”Tuse Næs IF” med et bredt tilbud af spændende aktiviteter, som man kan komme og gå fra, så man ikke er bundet til en bestemt aktivitet hele sæsonen, kan få flere til at deltage aktivt, da man kan flere ting for det samme kontingent.

En samlet forening som kan afholde aktiviteter og arrangementer til glæde for hele Tuse Næs. Har dybe relationer til Skole og børnehaver, så det bliver en naturlig at deltage i idrætsaktiviteter udenfor skoletiden. Åbenhed for nye aktiviteter og deltagelsesformer.

Hvordan arbejdsgruppen vil realisere disse visioner, kan du læse mere om i udviklingsplanen her: